ยิงตัวตาย

Thairath   11/06/2021 22:13
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุ พ.ต.ต.อาบีดีน กำเนิดผล สารวัตร กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสื่อประสมเพื่อการ บริหาร บก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
Read more
Cookie Settings