โพลชี้ผู้ปกครองไม่พาเด็กไปฉีดวัคซีน เหตุหวั่นผลข้างเคียง!

Post Today   15/05/2022 08:13
เปิดผลอนามัยโพลพบสาเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองไม่พาเด็กวัย 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะยังมีความกังวลว่าเด็กอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง
Read more
Cookie Settings