สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนฯ 13 ก่อนประกาศใช้ ต.ค. 65

Prachachat   26/11/2021 10:22
สภาพัฒน์เปิดเวทีรับฟังความคิด “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
Read more
Cookie Settings