“จ๊ะ นงผณี” คัฟเวอร์หนังดัง “คังคุไบ” แต่ไฉนออกมาเป็น “ลำยอง” ทองเนื้อเก้า

MCOT   15/05/2022 08:01
เมื่อ “จ๊ะ นงผณี” อยากเป็น คังคุไบ แต่ทำไมกลายเป็นลำยอง ทองเนื้อเก้า
Read more
Cookie Settings