กรมการค้าภายใน เผย ข้าวถุงยังไม่ขึ้นราคา แต่อาจปรับลดโปรโมชั่น

ONE31   24/06/2022 10:12
กรมการค้าภายใน เผย ผลการหารือสมาคมข้าวถุง ผู้ประกอบการรายใหญ่ ยืนยันยังไม่ได้ปรับขึ้นราคา แต่อาจปรับลดโปรโมชั่น
Read more
Cookie Settings