RUOK240 ตะโกน ต่อยหมอน เต้น รวมวิธีระบายความเครียดที่ช่วยปลดปล่อยในพื้นที่ปลอดภัย

R U OK   22/07/2021 23:00
แม้ว่าความเครียดจะไม่ใช่ผู้ร้าย และเราสามารถรู้จักตัวเองผ่านความเครียดได้ แต่การปล่อยให้ความเครียดขังอยู่โดยที่ไม่จัดการ อาจสร้างผลกระทบตามมาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีที่ปล่อยที่ปลอดภัยให้กับความเครียดที่แวะมาหาบ่อยๆ ในช่วงนี้   R U OK ชูใจ รวมฮิตวิธีระบายความเครียดที่บางครั้งเรามีมุมมองต่อมันว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่นการ ด่า, บ่น, เต้น, ตะโกน, ระบายสี, ต่อยหมอน แต่เมื่อเราหาพื้นที่และช่วงเวลาปลอดภัยให้กิจกรรมเหล่านี้ มันกลับช่วยให้ความหนักอึ้งในจิตใจได้ถูกปลดปล่อยออกมา และทำให้พอมีแรงจัดการปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้มั่นคงมากขึ้น
Read more
Cookie Settings