เวิ้งว้าง และว่างเปล่า ความเหงาเมื่อแหงนหน้ามองอวกาศ

The matter   24/06/2022 09:57
ครั้งหนึ่งดาวหางเฉียดโลกด้วยระยะห่าง 6.3 ล้านกิโลเมตร ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกไกล 356 ล้านกิโลเมตร ทั้งหมดไม่ได้เสี้ยวเมื่อเทียบกับความห่างไกลของดวงอาทิตย์ รวมถึงระยะห่างระหว่างเรา   จักรวาลเป็นอาณาเขตของความเหงา เป็นที่ที่เรามองเห็นทุกครั้งเมื่อแหงนหน้ามองฟ้า เรามักนึกภาพถึงความรู้สึกบนห้วงอวกาศที่อยู่สุดสายตา ว่าที่นั่นเป็นชัยชนะของมนุษยชาติ แต่ในขณะเดียวกันอวกาศเป็นดินแดนแห่งความว่างเปล่า ในความไร้ที่สิ้นสุดคือความเดียวดายที่น่าหวาดหวั่นใจ ในแง่นี้ บัซ ไลท์เยียร์ จึงอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเอกที่น่าประทับใจที่สุด คำว่า […]
Read more
Cookie Settings