ดีเซลลด 2 บาท/ลิตร ตรึงราคาถึงสิ้นปี ตามมติ ครม.

ThaiPBS   20/09/2023 06:48
วันนี้ (20 ก.ย.2566) ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล ลดลง 2.00 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 24.00 น.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจาก มติ ครม.
Read more
Cookie Settings