ครป. เสนอแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตยแก้ทุนนิยมผูกขาด-กระจายอำนาจ

Post Today   24/06/2022 10:11
เลขา ครป. เสนอแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตย เพื่อแก้ปัญหาทุนนิยมผูกขาดและกระจายอำนาจทางการเมือง เนื่องใน 90 ปีประชาธิปไตยไทยที่ล้มลุกคลุกคลาน ยุติบทบาททหารแทรกแซงการเมืองไทย
Read more
Cookie Settings