‘บิ๊กแก้ว’ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือป้องกันและควบคุมวัณโรคประเทศไทย

Matichon   24/06/2022 09:56
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ปตท.
Read more
Cookie Settings