Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS nỗ lực đảm bảo sản xuất điện mùa khô

Vietnam Net   27/05/2023 08:30
Tại buổi làm việc, ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã báo cáo về tình hình sản xuất tại các nhà máy điện Phú Mỹ.
Read more
Cookie Settings