Người trẻ ngày càng lệ thuộc vào smartphone ?: Là điều tất yếu, tuy nhiên…

Thanh Nien   20/09/2023 00:30
Tiến sĩ tâm lý Giang Thiên Vũ, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhận định việc lệ thuộc vào smartphone được xem là hiển nhiên với người trẻ trong bối cảnh xã hội hiện tại.
Read more
Cookie Settings