Doanh nghiệp miền Trung được hưởng lợi gì từ dự án nhà máy thông minh của Samsung?

Cafe F   20/09/2023 00:19
Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng linh kiện, Samsung Việt Nam đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các nhà máy thông minh.
Read more
Cookie Settings