Bài toán lớn của DN xuất khẩu: Chi phí Logistics cao chiếm đến 20-25% và manh mún, đặc biệt cần cải thiện “tính xanh” trong sản xuất

Cafe F   27/05/2023 08:18
Ngày 25/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Bộ Công Thương cùng UBND Tp.HCM đã đồng chủ trì khai mạc HCM Expo 2023, đặc biệt là diễn đàn Đẩy mạnh liên kết hướng đến Xuất khẩu xanh và Hội nghị kết nối thông tin thị trường xuất khẩu với chủ đề Nông sản Việt vươn xa.
Read more
Cookie Settings