Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang rời khỏi danh sách tỷ phú USD

Cafe F   13/02/2024 15:24
Theo danh sách tỷ phú thế giới do Forbes mới công bố, hiện Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú USD.
Read more
Cookie Settings