Ninja Van gỡ bản đồ thiếu thông tin hai quần đảo của Việt Nam trên website

Thanh Nien   27/05/2023 08:23
Chiều 27.5, website của hãng vận chuyển Ninja Van tại Việt Nam đã xóa phần bản đồ hiển thị các bưu cục của hãng trên cả nước.
Read more
Cookie Settings