Hàng Việt Nam đã tận dụng ưu đãi trong EVFTA để xuất khẩu vào châu Âu thế nào?

Tuoi Tre   20/09/2023 00:31
Chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã giúp hàng xuất khẩu Việt Nam rộng cửa vào EU.
Read more
Cookie Settings