Nam A Bank hoàn thành chiến lược mở rộng mạng lưới năm 2023

Thanh Nien   27/05/2023 08:30
Với hoạt động uy tín, minh bạch, từ đầu năm 2023 đến nay, Nam A Bank đã được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng chấp thuận và đưa vào hoạt động 26 điểm kinh doanh, bao gồm 23 chi nhánh và phòng giao dịch, 3 điểm giao dịch số tự động ONEBANK.
Read more
Cookie Settings