CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 20.9: TP.HCM đề xuất tăng 2.200 cán bộ | Dịch vụ cưới ở Trung Quốc thất thu

Thanh Nien   20/09/2023 00:29
Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe lên gấp đôi, nâng mức xử phạt hiện hành từ 40 - 50 triệu đồng lên mức 90 - 100 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm.
Read more
Cookie Settings