Press på Nordeas storägare att sälja aktien

News55   24/02/2021 05:38

Många räknar med att det kommer ett besked i frågan om Nordeainnehavet från Sampos ordförande Björn Wahlroos och Sampochefen Torbjörn Magnusson på onsdagens kapitalmarknadsdag.

Kampanjen för att få Sampo att sälja har har motiverats av att det skulle skapa stora värdeökningar för Sampos ägare. Enligt Elliot Advisors är potentialen stor. Värdeökningen beräknas kunna uppgå till hela 8 miljarder euro (motsvarande drygt 80 miljarder kronor).

Handlas till rabatt

Elliot Advisors, enligt egen uppgift rådgivare till ägare som kontrollerar cirka 3 procent av Sampos aktier, har nyligen lanserat en ny webbsida för sin kampanj: Simplifyingsampo.com.

Argumentet för att sälja Nordeainnehavet bygger på att Sampo-aktien i dagsläget handlas till rabatt jämfört med vad bolagets tillgångar är värda – vilket är ett vanligt fenomen i ägarbolag med spretiga innehav. I Sampos fall handlar det om stora innehav i sak- och livförsäkringsbolag i Danmark, Finland, Sverige – däribland If – och Storbritannien. På detta kommer ett orelaterat innehav på nästan 16 procent av aktierna i den nordiska bankjätten Nordea.

För Nordea-aktien kan ett besked om att Sampo säljer sitt stora innehav innebära en smäll – ett säljtryck nedåt på aktiekursen. Fast det skulle i så fall troligen bli av övergående karaktär, enligt Danske Banks analytiker Andreas Håkansson, som följer den nordiska banksektorn.

Det spelar inte så stor roll om Sampo är ägare eller inte. Problemet kortsiktigt blir att en stor del av Nordeas aktier är till salu. Det sätter press på aktiekursen tills de är sålda eller utdelade, säger Håkansson.

Nedskrivning på nio miljarder

Han tycker att Nordeas andra aktieägare gör bäst i att sitta still i båten, även om det blir turbulens kring kursen om Sampo väljer att riva av plåstret och dumpa sitt Nordeainnehav.

En spekulation på marknaden är att det statliga finländska holdingbolaget Solidium, i dag bland annat storägare i Sampo, ska ta över Sampos Nordeaaktier. En annan att Sampo helt enkelt delar ut innehavet i Nordea till sina ägare – där just Solidium är störst.

Inför kapitalmarknadsdagen redovisade Sampo nyligen, i samband med sitt bokslut för 2020, en nedskrivning på värdet av sitt innehav i Nordea på motsvarande nio miljarder kronor.

Cookie Settings