Museerna tvekar inför efterlängtad öppning

News55   24/02/2021 05:50

Sveriges museivärld anade en ljusning när regeringen föreslog att museer och konsthallar ska följa smittskyddsregler som kan jämföras med butikers, från den 11 mars – ett förslag som är på remiss till den 26 februari. Men fortfarande råder det osäkerhet kring vad som gäller på flera museer, och många fortsätter därför att avvakta.

Flera av institutionerna, bland andra Statens historiska museer, inväntar både remissvar och eventuella nya regler att förhålla sig till innan beslutet om ett öppningsdatum tas.

Men så fort vi får ett besked ska vi på alla möjliga sätt försöka öppna på ett ansvarsfullt sätt, utifrån de regleringar som anges, säger kommunikationschef Fredrik Lindén.

Reglerna finns

Ytterst är det smittoläget som avgör. Men reglerna för att öppna för publik den 11 mars finns redan, om regeringsförslaget går igenom, eftersom museerna ska följa smittskyddsregler som gym och sporthallar följer, och som liknar dem i butiker.

Med de här reglerna ska museerna kunna ta emot besökare så länge det sker på ett smittsäkert sätt, precis som det är i dag där en del privat drivna museer är öppna och där alla som jag har varit i kontakt med redan följer de smittskyddsregler som gäller för butiker och är mycket måna om smittsäkerheten, säger Amanda Lind i ett uttalande till TT.

De flesta museer har redan infört olika säkerhetsåtgärder under förra året. Men förutsättningarna för att öppna skiljer sig ändå mycket åt, beroende på bland annat var museet ligger och vem som är dess huvudman. Nationalmuseum i Stockholm har börjat arbeta utifrån de nya förutsättningarna – men har en startsträcka på tre veckor.

Vi förbereder oss nu för att öppna igen utifrån de nya begränsningarna som gäller för exempelvis butiker och gym i dag. Om smittläget tillåter så är vi redo att öppna med vår efterlängtade Zornutställning någon gång i slutet av mars, säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum, som också meddelar att man följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vågar öppna

Ett par museer vågar och kan öppna redan nu. Bland de första är Tekniska museet i Stockholm, som slår upp dörrarna den 26 februari. Det beslutet tog man redan i januari, enligt museets direktör Peter Skogh.

Vi tyckte att när pandemilagen kom – och föreskrifterna för handeln – blev det plötsligt tydligt att det kan vi också göra. Är det något som museer är bra på är det att hantera många människor och säkerhet, säger han.

Tekniska museet har sneglat på den kommersiella världen för att förstå säkerhetskraven. De använder sig av tumregeln en person per tio kvadratmeter, och tillämpar det med bred marginal. Museet är ett av Sveriges största inomhusmuseer och räknar med en yta på minst 20 kvadratmeter per insläppt person. Antalet insläppta personer anpassas också i realtid via ett digitalt system.

En viktig del av Tekniska museets beslut var insikten om att pandemin dröjer sig kvar. Då är det rimligt att kunna ge tillgång till kultur under säkra former, menar Peter Skogh. På liknande vis resonerar konsthallen Accelerator i Stockholm, som öppnar från den 10 mars, med utställningen ”Experimentalfältet”, där man utforskar framtidsscenarier för nya levnadssätt och människans relation till djur.

Vi är en ny konsthall som verkligen har jobbat på att få i gång samtal i samhället. Och vi har genomlevt en tid då det samtalet har dött bort så det känns viktigt att det ska få komma i gång igen, säger den konstnärlige ledaren Richard Julin.

Konsthallen tolkade regeringens förslag som att kulturen nu kan behandlas på samma sätt som kommersiella verksamheter. Och kulturen är efterlängtad, menar Richard Julin.

Folk är svältfödda och en hel del mår nog inte så bra. Vi vill göra en djupdykning i vad som är fullständigt centrala frågor för oss alla just nu, och som vår utställning berör.
Cookie Settings