Gravid kvinna fick fel diagnos – fostret dog

TT   26/11/2021 10:23

En gravid kvinna som sökte vård på grund av magbesvär och feber fick fel diagnos, vilket fick till följd att hennes foster dog. Region Västerbotten har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.
Kvinnan var gravid i vecka 17 när hon drabbades av besvären. Men symptomen missbedömdes som matförgiftning. Trots att kvinnan var i kontakt med vården flera gånger blev hon aldrig hänvisad till specialistklinik. Kvinnan blev allt sjukare och behövde till slut intensivvård. Men fostret gick inte att rädda, det dog på grund av en allvarlig infektion orsakad av listeria.
Region Västerbotten skriver i ett pressmeddelande att det utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därutöver har fallet anmälts enligt lex Maria.
Listeriabakterien är ofarlig för de flesta men den kan göra människor med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida och äldre, allvarligt sjuka.

Cookie Settings