Telia sänker utdelningen

Nyheter 24   26/01/2023 06:04

Omsättningen uppgick till 24 261 miljoner kronor, jämfört med 23 380 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 2:00 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 2:05 kronor per aktie.

Cookie Settings