Tegnell om mutationen: Inte så mycket att göra

News55   26/11/2021 10:34

Den nya varianten, benämnd B.1.1.529, upptäcktes nyligen i Botswana och har sedan dess dykt upp i Hongkong och Sydafrika, där minst ett hundratal fall ska ha konstaterats.

Vid en presskonferens i Johannesburg på torsdagen framkom att varianten bär på en mycket ovanlig konstellation av mutationer som skulle kunna runda kroppens immunförsvar, och därmed göra viruset mer smittsamt.

Den nya varianten ska ha minst tio olika mutationer, att jämföra med den hittills mest smittsamma varianten delta som har två.

Inga svenska fall

Enligt Folkhälsomyndigheten har inga fall av B.1.1.529 hittills rapporterats i Sverige, och myndigheten känner inte heller till några fall i Europa.

Forskare och politiker i flera länder har uttryckt stor oro över varianten, men statsepidemiolog Anders Tegnell menar att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser.

Det har varit ganska många varianter som har varit uppe på tapeten under den här ganska långa perioden vi har haft delta, och ingen av dem har lyckats slå igenom. Med den lilla information vi har nu kan vi inte göra så mycket, säger han.

TT: Hur ser du på det stora antalet mutationer jämfört med delta?

TT: Vad vet vi om den här varianten?

Det är en ny variant. Den har mutationer i det här spikproteinet som många varianter har haft, och det finns en möjlighet att det kan påverka immunitet och även viss spridningsförmåga.

TT: Finns det en risk för att befintliga vaccin kan skydda sämre mot den här varianten?

Vi får se när vi får bättre data på det. Vi vet att med den vaccinproduktionsmodell vi har idag är det fullt möjligt och till och med relativt enkelt att ändra vaccinet om det skulle behövas.

Storbritannien stoppar flyg

Storbritannien meddelade sent på torsdagen att samtliga flyg från sex länder — Sydafrika, Botswana, Eswahini, Lesotho, Namibia och Zimbabwe – stoppas från och med lunchtid på fredagen. Även Israel och Singapore har infört reserestriktioner.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen twittrade på fredagsmorgonen att även EU vill stoppa alla flyg mellan södra Afrika och unionen. Flera EU-länder har redan fattat egna beslut om förstärkta restriktioner.

Anders Tegnell tror inte att ett resestopp skulle ha någon större effekt, annat än för länder med direktflyg till de berörda områdena.

Då hamnar man i ett lite annat läge, ungefär som vi med Iran förra året. Då kan jag se att man gör den här bedömningen, men annars är det i princip omöjligt att ha koll på alla reseströmmar.

Regeringen förlängde så sent som på torsdagen det tillfälliga inreseförbudet som innebär att inresande till Sverige från utomnordiska länder måste uppvisa vaccinationsintyg. För att införa ett totalt flygförbud krävs ett nytt regeringsbeslut.

På torsdagen sattes den nya virusvarianten upp på WHO:s lista för monitorering. Där hamnar varianter som misstänks utgöra en risk, men vars påverkan är oklar. WHO:s expertgrupp sammanträder under fredagen för att ta ställning till om varianten ska deklareras som en variant av intresse eller oro.

Om B.1.1.529 lyfts upp till listan över oroväckande varianter talar mycket för att den – likt alfa, beta, gamma och delta – tilldelas ett namn ur det grekiska alfabetet.

Cookie Settings