Fridlysta arten dödas i Fyrisån: "Bedrövligt"

Fiskejournalen   05/05/2021 07:45
Det görs stora insatser för att rädda den fridlysta och rödlistade aspen i Sverige – och inte minst i Fyrisån.
läs mer
Cookie Settings