SEB klår förväntningarna – höjer utdelningen

Nyheter 24   26/01/2023 06:06

SEB redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 12 073 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal. Det kan jämföras med 8 030 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Räntenettot högre än väntat

Vinstlyftet var större än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före kreditförluster på 10 376 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6:75 kronor per aktie. Det kan jämföras med 6 kronor per aktie i fjol och en snittprognos på 6:24 kronor per aktie.

Räntenettot – det banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor – under fjärde kvartalet steg till 9 715, jämfört med 6 717 miljoner kronor ett år tidigare. Där låg prognosen på ett lyft till 9 532 miljoner kronor.

Det så kallade provisionsnettot sjönk till 5 416 miljoner kronor, från 5 885 miljoner ett år tidigare. Prognossnittet låg på den raden på 5 383 miljoner.

Ovanpå det drog SEB in ett finansnetto på 3 502 miljoner, mot 1 517 miljoner ett år tidigare.

Kreditförlusterna lyfter till 506 miljoner kronor, från 299 miljoner kronor ett år tidigare. Där låg prognosen på 739 miljoner.

"När vi stänger böckerna för 2022 ser vi tillbaka på ett år som präglades av ett tragiskt krig i Europa, historiskt höga energipriser, globalt inflationstryck och snabba räntehöjningar från centralbanker", skriver Johan Torgeby i en kommentar.

Han tillägger:

"Med solid intjäningsförmåga och solida kapital- och likviditetsbuffertar anser vi oss vara i ett bra läge för att kunna fortsätta stötta våra kunder och investera i vår affär".

SEB är först ut bland de svenska storbankerna att rapportera bokslut för 2022.

Aktien gick i fjol i sidled, men har inlett året uppåt i linje med Stockholmsbörsen i övrigt.

Cookie Settings