Niklas Wykman: "Vi har beredskap"

Nyheter 24   19/03/2023 20:02

— Att transaktionen nu ägt rum och på sättet det sker, visar att det är ett ansträngt och oroligt läge på de finansiella marknaderna just nu. Men med det sagt är det ju ett välkommet besked och det är bra att Schweiz banksystem och myndigheter har reagerat på situationen, säger han till TT.

Samtidigt påpekar han att det inte går att sänka garden utan det gäller tvärtom att vara fortsatt beredd på att nya oroshärdar kan blossa upp.

Under söndagen – medan tilltagande rykten om att Schweiz största bank skulle överta krisande konkurrenten Credit Suisse – talade Niklas Wykman med berörda myndighetschefer på Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden.

TT: Finns det åtgärder som regeringen och myndigheterna planerar att vidta i närtid med anledning av bankoron?

— Vilka åtgärder som eventuellt blir aktuella beror på hur den här oron tar sig uttryck i Sverige. Våra tjänstemän (på departementet) har daglig och nära kontakt med våra myndigheter.

TT: Vilka kvarvarande orosmoln ser du?

— När det kommer till kriser är det ju så att det är svårt eller omöjligt att förutse var de kan uppstå. Hittills är myndigheternas bedömning att de inte ser några stora spridningsrisker in till Sverige, men det går inte att utesluta att sådana finns.

— Det går inte heller att utesluta att det uppstår andra problem, det är ett oroligt och spänt läge på finansmarknaden så det vill till att ha beredskap att agera utifall en olycka inträffar, säger Niklas Wykman.

Cookie Settings