Nobben för avelsplan för bondkatten

News55   09/04/2021 08:45
Vi anser inte att den är förenlig med våra djurskyddsregler, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Avelsprogrammet från den nybildade föreningen Lantrasföreningen Bondkatten anser att svensk bondkatt är en egen ras, en svensk lantras. Jordbruksverket anser dock att avelsplanen, som bland annat går ut på att fertila katter ska röra sig fritt, inte är tillräckligt tydlig med hur man ska förhindra oplanerad förökning av katter.

Jordbruksverkets beslut att godkänna planen i december i fjol har väckt starka känslor bland djurskyddsorganisationer och kattvänner runt om i landet.

Enligt Helena Elofsson gick det "lite för fort" när programmet godkändes och hon medger att de borde ha granskat planen noggrannare ur en djurskyddssynpunkt.

De förde fram att vi borde ha granskat den tydligare, så vi är tacksamma för att de uppmärksammade oss på det här. Vi delar helt synen med att övergivna och oönskade katter är ett djurskyddsproblem och vi beklagar om vi har skickat någon annan signal.
Cookie Settings