Zmiany zasad rachunkowości

Rp.pl   20/09/2023 00:00
Decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości jednostka może podjąć w dowolnym momencie, jednak jej skutki będą miały zastosowanie od początku roku obrotowego.
Dowiedz się więcej
Cookie Settings