Książki nie płoną, czyli „Inteligencja polska” - felieton Jana Majchrowskiego

Gazeta Wrocławska   27/05/2023 08:36
Chciałoby się rzec: Noblesse oblige, bo nie tylko tytułowa „Inteligencja polska XIX i XX wieku” zobowiązuje, ale zobowiązują też sponsorzy w postaci aż trzech fundacji: im.
Dowiedz się więcej
Cookie Settings