Verzekeraars soepeler bij herstel eerder gereconstrueerde borst: geen foto's meer nodig

AD   13/02/2024 15:46
De afgelopen dagen ontstond onrust over verzekeraars die van vrouwen foto's van de borsten eisen. ,,Wij betreuren het dat de aanvragen voor een tertiaire borstreconstructie bij sommige vrouwen tot ongewenste situaties heeft geleid en daarmee het vertrouwen heeft geschaad”, reageert Petra van Holst, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, nu in een verklaring.
Lees meer
Cookie Settings