Bērnu slimnīca sniedz komentāru ratiņkrēslā nonākušās Līgas lietā, norādot, ka situācija ir sarežģīta
Jauns   25/11/2022 17:01

BKUS valdes locekle Zane Straume: “Izsakām dziļu nožēlu par situāciju, kādā veselības stāvokļa dēļ nonākusi Līga Laudiņa, kura pirms neilga laika dalījās ar savu stāstu LTV rubrikā "Dzīvei nav melnraksta".

Vienlaikus norādu, ka sižetā paustā informācija ir nepilnīga, tā rada maldīgu priekšstatu par skaidrām cēloņsakarībām, kas ir izraisījušas veselības pasliktināšanos. Situācija ir ļoti sarežģīta, pacientes ārstēšanā ir bijuši iesaistīti vairāki mūsu un arī citu slimnīcu speciālisti, skaidra diagnoze un veselības stāvokļa pasliktināšanās cēlonis, pēc mums pieejamās informācijas, vēl jāpēta.

Lai arī katrs pacients un viņu tuvinieki vienmēr vēlas ātras un skaidras atbildes no ārstiem un citiem speciālistiem, ir situācijas, kad tas dažādu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams. Mēs vēlam, lai Līgai iespējami drīz ir skaidri patiesie veselības stāvokļa cēloņi un izdodas atgūt veselību. Lai neatlaidība un iekšējais spēks palīdz šajā ceļā!"

Straume slimnīcas vārdā arī paudusi atvainošanos, norādot: "Ja mūsu darbinieku attieksme ir radījusi papildu satraukumu jau tā sarežģītajā dzīves brīdī. Mēs neesam informēti par konkrētajām situācijām, to norises laiku un iesaistītajiem darbiniekiem, tāpēc nevaram tos identificēt un veikt kādas darbības. Taču varu apstiprināt, ka Bērnu slimnīcā mēs katru dienu mērķtiecīgi stiprinām darbinieku pārliecību, ka pacientu pieredze ir tikpat svarīga kā ārstniecības rezultāti."

Paciente un viņas ģimene var palīdzēt sasniegt šo mērķi, iesniedzot sūdzību Bērnu slimnīcas mājaslapā.

Nodrošina SQUID

Cookie Settings