Fúze se blíží, ale jsme připraveni na problémy, které by mohla způsobit?

Svět Huawei   11/07/2024 15:27
Využití energie z jaderné fúze – slučování jader, která se nacházejí v atomech, by mohlo mít zásadní význam pro přechod na dekarbonizovaný globální energetický systém.
Přečtěte si více
Cookie Settings