Vi kan ikke kjøpe brannalarm når det allerede brenner

Nettavisen   15/05/2022 08:05
Vi kan ikke kjøpe brannalarm når det allerede brenner

Krigen i Ukraina viser oss viktigheten av vårt NATO-medlemskap. Banker Putin på døra til Norge har vi ikke bare en, men 30 nasjoner i ryggen til å svare. Det er derfor urovekkende når SV og Rødt fortsatt vil ha Norge ut av NATO, til tross for de katastrofale konsekvensene dette kan ha.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

SV og Rødt er tydelige på at de vil ut av NATO. De anerkjenner likevel at et norsk forsvar ikke ville klart å stå imot et russisk angrep. Hvordan skal vi da forsvare den norske suvereniteten ved et eventuelt angrep? Ringe Jens? Nei, når det allerede brenner er det for seint å kjøpe brannalarm. Norge er et av de landene som er mest avhengig NATO, blant annet grunnet vår geografiske plassering, våre havområder og naturressurser. Norge vil derfor bli satt i en utsatt posisjon, dersom vi skulle gått ut av NATO.

Gunnar Stavrum: Ukraina-krigen viser at SV og Rødt ikke er til å stole på i sikkerhetspolitikken

Vi er avhengig av NATO-samarbeidet. Den operative forsvarssjefen uttalte i 2019 at hæren i Norge ikke kan forsvare landet, uten alliert hjelp. Hadde Norge gått ut av NATO måtte vi ha brukt langt mer penger på forsvar enn det vi gjør i dag. Dette ville likevel ikke vært nok for å forsvare oss mot en russisk militærmakt. NATO-medlemskapet vårt er den eneste garantisten for å forsvare fred og sikkerhet.

Vi står sterkere sammen.Etter to verdenskriger lå Europa i ruiner, og millioner av menneskelig var tapt. Maktbalansesystemet var i stor endring gjennom 1900-tallet, og den sto igjen overfor en sovjetisk trussel etter andre verdenskrig. Disse hendelsene fikk Europa og vesten til å tenke nytt. Den eneste måten å slå ned et fremvoksende hegemoni, var å samarbeide. En trussel mot et medlemsland, var en trussel mot alle. Putin vet at et angrep på et medlemsland vil sende USA på døren, noe han mest sannsynlig ikke ønsker.

Les også: Ukrainsk etterretningssjef spår at krigen kan være over innen året: – Vil lede til et maktkupp

Hviterussland og Russland har blitt enige om økt samarbeid. Dette gjør situasjonen i Østersjøen langt mer kritisk, grunnet Hviterusslands strategiske posisjon med grense til Baltikum og militærbase i Kaliningrad i sør. Situasjonen gjør Finland og Sverige mer sårbare, noe som har dratt i gang en NATO-debatt i landene. Uten medlemskap er de aldri garantert NATOs støtte ved et russisk angrep jf. NATOs artikkel 5. Norge derimot er alltid garantert at NATO griper inn ved et angrep. Dette er en sikkerhet vi aldri bør gi fra oss.

NATO er selvfølgelig ikke perfekt. NATO har gjort feil noe vi ikke kan feie under teppet. Men løsningen er ikke å gå bort ifra en av våre viktigste forsvarere av fred og sikkerhet. Feilene NATO har gjort må vi heller lære av, og arbeide for å unngå i fremtiden.

Les mer fra Norsk debatt her

Politikken Rødt og SV fører er direkte farlig og kunnskapsløs. Dette er en politikk som truer den norske suvereniteten og vår nasjonale sikkerhet. De innrømmer selv at Norge ikke har en sjans mot russisk militærmakt alene, men foreslår ingen alternativer. 1900-tallet viste oss viktigheten av samarbeid, og vi ser det igjen i dag. Både Sverige og Finland har begynt å revurdere sitt standpunkt til NATO, men dette kan være for seint, for man kan ikke kjøpe brannalarm når det allerede brenner.

Cookie Settings