Neeilinė LDK laikų asmenybė Andrius Morštinas – vienas pirmųjų reformacijos šauklių Lietuvoje

LRT   15/01/2022 19:45
1557 m. pavasarį laidotuvių procesija, kurioje, anot katalikų informatorių, dalyvavo Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565), būrys Žygimanto Augusto dvariškių ir miestiečių liuteronų, „savo papročiu giedodami bedieviškas giesmes“ patraukė už Vilniaus miesto sienų išlydėdami vilniečio Andriaus Morštino palaikus į Lukiškių priemiestį.
Skaityti daugiau
Cookie Settings