Sijoittaja Jarkko Aho: Hinnoitteluvoima on yksi laatuyhtiön tärkeimmistä tunnuspiirteistä – ”Merkitys korostuu etenkin nyt”

Kauppalehti   09/04/2021 07:41
Jarkko Aho pitää hinnoitteluvoimaa laadun merkkinä.
Lue lisää
Cookie Settings