Страните с най-много затворници в света

actualno   09/04/2021 08:28
Според данните от доклада Годишни статистики за престъпността на Съвета на Европа, 357,2 на 100 хиляди души в Турция са лишени от свобода, а Русия я следва от близо с 356,1. Грузия е на трето място с 263,8 затворници на сто хиляди. Литва, Чехия, Полша, Словакия и Естония са сред лидерите по този показател сред страните-членки на ЕС. Що се касае до България, ние имаме 106 затворници на 100 хиляди население, колкото Франция (105), Румъния (107), Гърция (102), Северна Македония (102) и т.н., като повечето държави на континента са с близки до нашите показатели. На Балканите най-много лишени от свобода има в Сърбия (160), Черна гора и Албания (178). Най-малко затворници в региона имат Словения (69) и Хърватия (87). Северните страни са с най-малко затворници. С изключение на микродържавите като Монако или Сан Марино, Исландия има най-ниския процент на лишаване от свобода на континента (45 затворници на 100 000 жители). Подобно ниски нива има във Финландия и Норвегия. Нидерландия и Германия също имат сравнително нисък процент затворници, със съответно 58,5 и 76,2 на 100 хиляди. Западноевропейските страни са по-близо до средния европейски процент от 103,2 затворници на 100 000 жители. Франция има 105,3, Белгия 93,6, Италия 101,2, Испания 123,3 и Португалия 124,3. Общият процент на европейско затворническо население е 103,2 затворници на 100 000 жители, което означава продължение на тенденцията за намаляване на броя затворниците, след като континента достигна своя връх през 2013 г. Най-честата причина, поради която попадат в европейски затвор се дължи на престъпление, свързано с наркотици, следвано от кражба и убийство (включително опити). Четири от десет европейски затворници са насилници. На континента има 30 524 затворници, осъдени за терористични престъпления, по-голямата част от тях са заловени в Турция (29 827), следвана от Франция и Испания.
Cookie Settings