Министерството на туризма де факто потвърди: Галъп получили поръчка без конкурс преди изборите

actualno   09/04/2021 08:26
На практика обществената поръчка за 117 000 лв. е написана точно за тази соц. агенция, която единствена покрива изискванията (това признава самият възложител в мотивите за процедурата). Журналистът Мартин Георгиев изложи съмнения, че властта на практика си е напазарувала социологията и поради тази причина от Actualno.com отправихме въпроси към ведомството. Те гласяха: Вярно ли е, че не е имало конкурс за проучването? Нормално ли е държавни институции да плащат щедро за социология само седмица преди изборите? Бихте ли ни предоставили повече данни за самото проучване? Отговорът от страна на туристическото министерство е следния: Уважаеми господин Беленски, Във връзка с постъпилото запитване, можем да Ви предоставим следната информация: Министерството на туризма е сключило договор с предмет: „Извършване на широкомащабно международно проучване на шест перспективни туристически пазари за България с предмет: „Промените в моделите на туристически пътувания на ключови европейски пазари за българския туризъм след пандемичните ограничения, свързани с Ковид-19“ на основание проведена процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки. Информацията е общественодостъпна на профила на МТ в АОП, както следва: https://app.eop.bg/today/107848 Обяснение: Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител, в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Gallup International Association е водеща организация за маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение с 72 членуващи агенции и покритие на 89 % от световния пазар. Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъдат предоставени посредством авторската методология на Gallup International Association под международната марка Voice of the People. Дружеството притежава изключителните права върху индивидуална словна марка Voice of the People съгласно регистрационен номер 726388 на Федералния институт за интелектуална собственост, Берн, ШВЕЙЦАРИЯ.
Cookie Settings