Продължава съживяването на икономиката, през април има 52% ръст на вноса

actualno   11/06/2021 20:30
За първите четири месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 23,164 млрд. лв., което е с 18,2% повече спрямо същия период на 2020 г. Износът за трети страни се е увеличил със 7,7% и е на стойност 7,016 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 55,9% от износа. Само през април износът е нараснал с 28,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1, 860 млрд. лева. Вносът през първите четири месеца се е увеличил с 15,8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 8,969 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. За април вносът е нараснал с 46,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,447 млрд. лв., показват още данните на НСИ. За периода януари - април от България общо са изнесени стоки на стойност 21,259 млрд. лв., което е с 16,6% повече в сравнение със същия период на 2020 година, а през април общият износ на стоки възлиза на 5,753 млрд. лв. и е нараснал с 47,9% спрямо същия месец на предходната година. Общото външнотърговско салдо е отрицателно през този период и е на стойност 1,905 млрд. лева. За април също е отрицателно, но в пъти по-малко - 288,3 млн. лева.
Cookie Settings