Съд реши: Китаец ще трябва да плати 7700 долара на жена си за домакинска работа

actualno   24/02/2021 05:40
Жената ще получи 50 000 юана (7700 долара), за пет години неплатен труд. Случаят породи огромен дебат онлайн относно стойността на домакинския труд на жените, като някои твърдят, че размерът на обезщетението е твърде малък. Решението идва след въвеждането в Китай на нов граждански кодекс. Според съдебните регистри мъжът, идентифициран с фамилията Чен, е подал молба за развод миналата година, след като се е оженил за съпругата си Уанг през 2015 г. Първоначално тя не желаела развод, но по-късно поискала финансово обезщетение с аргумента, че Чен не е поемал никакви домакински задължения или отговорности за грижата за сина им. Окръжният съд в Пекин се произнесе в нейна полза, като нареди на Чен да ѝ плаща месечна издръжка от 2000 юана, както и еднократното плащане от 50 000 юана за домакинската работа, която е свършила. Решението е взето съгласно новия граждански кодекс в страната, който влезе в сила тази година. Според новия закон всеки от съпрузите има право да търси обезщетение при развод, ако носи повече отговорност при отглеждането на децата, грижите за възрастни роднини и дома. По-рано разведените съпрузи можеха да поискат такова обезщетение само ако са подписали предбрачен договор, което е доста необичайна практика в Китай.
Cookie Settings