Подменят уличното осветление в Пазарджик

informo   15/01/2022 20:02
Повишените цени на тока наложиха въвеждането на нови улични лампи в Пазарджик.
Прочетете повече
Cookie Settings