Имайте едно наум с праховете за пране! Могат да бъдат много опасни

actualno   22/07/2021 21:35

Нека да видим някои от вредните съставки в перилните препарати:

1,4-диоксан

Идентифициран като човешки карциноген, 1,4-диоксанът е често срещана съставка в детергентите и шампоаните. Използва се като разтворител и обезмаслител. Експериментални проучвания върху плъхове и други лабораторни животни показват, че излагането на диоксан може да причини доброкачествени и злокачествени тумори в различни части на тялото - от устата до черния дроб.

Натриев лаурет сулфат (SLS)

SLS е пенообразуващ агент, който се използва за пенене на перилни препарати, сапуни и шампоани. SLS може да се получи от нефт и кокосово или палмово масло. По същество, той прави детергентите ефективни, като позволява водата и маслото - две несмесващи се вещества - да се емулгират и лесно да се свалят от мръсните дрехи. SLS се използва широко, защото е евтин и ефективен.

Белина

Често се крие под етикета термин натриев хипохлорит или общия термин „оптични избелители“, избелващите препарати имат за цел да направят дрехите, особено белите, да изглеждат по-бели, като преобразуват UV светлината във видима светлина. Когато контактува с кожата, белината може да предизвика алергия. 

Формалдехид

Формалдехидът е евтин консервант и антибактериален агент, често използван в детергентите и течностите за миене на съдове. Той е известен като дразнещ агент за дихателната система, очите и белите дробове.

Фосфати

Фосфатите правят перилните препарати по-ефективни, като намаляват действието на калция и магнезия и правят водата по-малко твърда. Най-често използваният фосфат в детергентите е натриевият триполифосфат. Въпреки тяхната ефективност, фосфатите са забранени в редица европейски страни.

Нонилфенол Етоксилат

Той е известен ендокринен разрушител при хора и животни, нонилфенолът етоксилиран е забранен в няколко европейски страни. Той нарушава ендокринната функция, като имитира естроген, така че при многократна експозиция телата ни няма да могат да различат естрогена и нонилфенола етоксилат.

Бензен

Най-често използваните повърхностноактивни вещества на основата на бензен в детергентите за пране са алкилбензол сулфонатите (ABS) и линейните алкилбензол сулфонати (LAS). Повърхностноактивните вещества намаляват повърхностното напрежение между течността и петната по дрехите, суспендират частиците мръсотия във водата и ги улесняват при разтваряне и отмиване. Въздухът в помещенията има високи нива на бензен, отделяни от домакински продукти като препарати, бои и лакове за мебели. Дразни кожата, носа и очите и е токсичен за водните организми.

Синтетични аромати

Ароматите в детергентите за пране са смес от около 4000 химикала, много от които са петролни производни. Надушваме ги, защото те се изпаряват във въздуха, където отделят вредни летливи органични съединения (ЛОС) като терпени, които замърсяват въздуха в помещенията. Известно е, че грубите изкуствени аромати дразнят дихателната система и причиняват проблеми като астма. Изберете детергент без аромат или с мек аромат.

Cookie Settings