Рамката за развитие на образованието до 2030 г., обсъжда МС днес

actualno   24/02/2021 04:19
Очаква се да бъде одобрено определянето на директор за България в съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие. Ще бъде разгледан и проект на решение за обявяване на 30-ти октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти. Министрите ще решат и за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в държавния поземлен фонд.
Cookie Settings