Нова детска градина заработва през март в Пловдив

actualno   24/02/2021 05:14
Ремонтираната сграда на новата детска градина отговаря на всички съвременни изисквания. Подменена е дограмата и подовата настилка, положена е топлоизолация по стените и покривите. Сменени са вътрешната и външната ВиК инсталация, както и отоплителната, вентилационната и климатизационната. Поставено е вътрешно, рекламно, фасадно и площадково осветление. Детската градина разполага с озвучителна и мултимедийна инсталация, на които ще се онагледяват уроците на децата. Те ще спортуват в закрит плувен басейн и ще тренират в нов физкултурен салон. В двора на детската градина са засадени широколистни и иглолистни дървета, както и жив плет и са поставени модерни детски съоръжения. Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ и се съфинансира от бюджета на община Пловдив. Обектът е на стойност близо 3 000 000 лева, включващи и закупуване на оборудването. По същата програма община Пловдив активно работи по изграждането и разширението на детска градина на улица „Богомил“ в район „Източен“. По ОПРР предстои разширението на ДГ „Зорница“ и строеж на нова сграда за ДГ „Каменица“. Със собствени средства общината изгражда нова детска градина на булевард „Александър Стамболийски“ в район „Южен“.
Cookie Settings