site.btaВ Разградско има пет склада за съхраняване на негодни за употреба препарати за растителна защита

BTA   11/07/2024 15:41

На територията на област Разград има пет склада за съхраняване на негодни за употреба препарати за растителна защита. Те се намират в селата Дряновец, Езерче, Владимировци, Балкански и в град Завет, съобщиха от областната администрация в Разград.

Оттам посочват, че комисия, назначена със заповед на областния управител е извършила обследване и контрол на обектите, работещи с опасни химични вещества в региона, както и складовете, съхраняващи препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и неизвестен произход. В комисията са били включени представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград, служба „Контрол на общоопасните средства“ при Областната дирекция на МВР, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Инспекция по труда“, Областната дирекция по безопасност на храните и представител на общинската администрация, на чиято територия са обектите. За състоянието на два от складовете са констатирани нередности, за които са издадени предписания.

От областната управа посочват, че тези складове ще бъдат включени в програмата „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция“. В Министерството на околната среда и водите тази година тече подготовката за изпълнението на програмата, която е част от втория етап за изпълнение на Швейцарско - българската програма за сътрудничество. Програмата ще започне през 2025 година.

При първия етап на програмата в област Разград бяха унищожени около 180 тона негодни и опасни за околната среда препарати.

/МК/

Споделете

Cookie Settings