Majchrowski: Ostatnie zmiany w PIT oznaczają, że Kraków będzie miał 400 mln zł straty

Cookie Settings