49 Lyžiar Andreas Žampa vybojoval pozíciu pre ďalšieho mužského slovenského jazdca | FUNúšik

Cookie Settings