Hva har vi lært av 22. juli? - Mer politikk i årets minnetaler. Kunstens plass etter 22. juli.

Cookie Settings