Formuesskatten er helt fin, minnesmerke over slavearbeid og vaksinemangel i Malawi.

Cookie Settings