Opprør på fødestua, gubbene i Oslo-Frp

Cookie Settings